×

ساعات بازدید

ساوه در گذر زمان

ازجمله نامهای که با صفحات تاریخ آشنایی دیرینه دارد نام ساوه است .شهری است که تقدم تاریخی آن به عهد باستان باز میگردد وغنای فرهنگی آن یاد اور حضور بزرگان علم وادب وهنر در این خطه از سرزمین ایران است. عده ای پیدایش آن را به روزگار کیخسرو نسبت داده …

توضیحات بیشتر »